Publikacje

Podatki Polska Kommentarz 2-2017

Najprawdopodobniej z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdą zmiany, w wyniku których podatnicy nie będą już mogli swobodnie dysponować kwotą VAT wynikającą z wystawionej faktury

08/01/2017
Komentarze

Wynikać to będzie z planowanej zmiany dotyczącej tzw. podzielonej płatności VAT (split payment). Nowe przepisy wiążą się także z innymi zmianami w zakresie VAT, dlatego warto już teraz przygotować się do ich wejścia w życie.

Dotychczas kwota podatku VAT, od momentu jej wpływu na konto firmy do momentu zapłaty na konto urzędu skarbowego, pozostawiona była do swobodnej dyspozycji podatnika. Ponieważ mechanizm ten był często wykorzystywany do nadużyć VAT, Minister Finansów postanowił zmienić dotychczasowy system rozliczania VAT pomiędzy kontrahentami. 

  1. Na czym polega zmiana?

  2. Jedna płatność – dwa rachunki
  3. Korzyści dla podatników
  4. Czasem możliwy przepadek pieniędzy
  5. Możliwa dodatkowa kontrola
  6. Negatywny wpływ na cash - flow
  7. Dodatkowe ewidencje
  8. Jakie kroki należy podjąć?

Media społecznościowe

  • Share in LikendIn
  • Share in Facebook
Powiązane biura
Powiązane obszary praktyki