Publikacje

Komentarz Podatki Polska 2-2016

Klauzula obejścia prawa podatkowego w polskich przepisach – nowe źródło ryzyka w działalności biznesowej

06/22/2016
Komentarze

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Wprowadza ona znaczące zmiany w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (dalej „Klauzula”).

 • Założenia Ustawy
 • Kiedy Klauzula znajdzie zastosowanie
 • Wyłączenia od Klauzuli
 • Skutki uznania czynności za unikającą opodatkowania
 • Kto będzie mógł zastosować klauzulę?
 • Ograniczenia w wydawaniu interpretacji indywidualnych oraz opinie zabezpieczające
 • Zmiany w podatku od towarów i usług (VAT)
 • Data wejścia w życie
 • Co wprowadzane zmiany oznaczają dla biznesu?

Media społecznościowe

 • Share in LikendIn
 • Share in Facebook
Powiązane obszary praktyki
Powiązani prawnicy