Informacje prasowe

Garrigues i BOE publikują nowy Elektroniczny Kodeks Inwestycji Zagranicznych w Hiszpanii

04/25/2016

Nowa publikacja, przygotowana przez prawników specjalizujących się w prawie podatkowym i handlowym, jest zbiorem przepisów prawnych z tych obszarów, regulujących napływ inwestycji produkcyjnych z zagranicy na rynek hiszpański. 

Garrigues oraz Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado zaprezentowały nowy Elektroniczny Kodeks Inwestycji Zagranicznych w Hiszpanii, będący zbiorem przepisów prawnych z dziedzin handlowej i podatkowej regulujących zagraniczne inwestycje produkcyjne na rynku hiszpańskim.

Jak można się było przekonać podczas prezentacji zorganizowanej w ubiegły wtorek w Ministerstwie Gospodarki i Konkurencyjności (Ministerio de Economía y Competitividad), prowadzonej przez partnera kancelarii Garrigues Vicente Bootello, dyrektora Państwowej Agencji BOE Manuela Tuerbo, wiceministra Miguela Temboury oraz sekretarza stanu Jaime García-Legaz, Kodeks ten jest niezwykle przydatnym narzędziem dla firm, które wybierają Hiszpanię jako miejsce dla swoich inwestycji.

Nowy kodeks składa się z kilku bloków obejmujących różne obszary prawne. I tak, blok prawa handlowego zawiera zarówno przepisy regulujące przepływ kapitału oraz transakcje handlowe z zagranicą, jak również szczegółowe normy dotyczące zagranicznych inwestycji produkcyjnych zliberalizowanych w Hiszpanii, za wyjątkiem przypadków odnoszących się do sektora nieruchomości, rajów podatkowych oraz innych sektorów regulowanych.

Część prawa handlowego uzupełnia blok grupujący przepisy prawa podatkowego regulujące kwestie inwestycji zagranicznych, zwłaszcza kwestie podatku dochodowego od nierezydentów oraz podatku od osób prawnych. Wspomniany blok obejmuje również grupę przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Całość kodeksu dopełniają Umowy o Współpracy w Zakresie Promocji i Wzajemnej Ochrony Inwestycji, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisane przez Hiszpanię z ponad 100 krajami, a nawet teksty podpisanych porozumień o wymianie informacji podatkowych, tak ważnych dla zwalczania przestępstw podatkowych na poziomie międzynarodowym.

Ze strony Garrigues, obok Vicente Bootelo, w pracach uczestniczyli także Nicolás Cremades, principal associate w dziale podatkowym, oraz Jaime Bragado, partner i Natalia Gutiérrez, associate w dziale handlowym.

Dużą zaletą nowego kodeksu elektronicznego jest możliwość aktualizowania na bieżąco zawartych w nim aktów prawnych, dzięki czemu zarówno zainteresowani prawnicy, jak również inne osoby, przykładowo studenci prawa czy innych dziedzin, mają możliwość nieograniczonego dostępu do najbardziej aktualnych przepisów prawa obowiązujących w konkretnej dziedzinie. Vicente Tuero, dyrektor BOE, zapowiedział już rychłą publikację tłumaczenia kodeksu na język angielski.

Elektroniczny Kodeks Inwestycji Zagranicznych w Hiszpanii jest kolejną pozycją opracowaną w formie elektronicznej przez BOE we współpracy z hiszpańskimi kancelariami prawnymi. Garrigues brał udział w opracowaniu czterech z nich: prawa sportowego, prawa farmaceutycznego, prawa upadłościowego i prawa własności intelektualnej.

Media społecznościowe

  • Share in LikendIn
  • Share in Facebook