O Firmie

Powstanie i ugruntowanie pozycji Kancelarii

Antonio Garrigues Díaz-Cañabate en su despacho

Firma J&A Garrigues powstała w 1941 roku w wyniku połączenia dwóch niezależnych kancelarii prawnych prowadzonych przez braci Joaquina i Antonia Garrigues Díaz-Cañabate. W 1962 Antonio Garrigues Díaz-Cañabate został powołany na stanowisko ambasadora Hiszpanii w Stanach Zjednoczonych, a na czele firmy stanął jego syn Antonio Garrigues Walker. W tym czasie firma zakończyła proces przemian wzorowanych na kancelariach anglosaskich, jednocześnie kładąc nacisk na strukturę własnościową firmy powiązaną bezpośrednio ze stażem i osiągnięciami poszczególnych pracujących w niej prawników.

W latach siedemdziesiątych klientami Kancelarii Garrigues zostały liczne firmy zagraniczne planujące inwestycje na rynku hiszpańskim w związku z przemianami demokratycznymi zachodzącymi w rejonie. Dominująca pozycja Kancelarii na rynku inwestycji zagranicznych doprowadziła nawet Henry’ego Forda do przekonania, że Garrigues to nazwa hiszpańskiego podatku, ponieważ w rachunkowości prawie wszystkich amerykańskich przedsiębiorstw podejmujących działalność w Hiszpanii pojawiała się pozycja Garrigues fee. Obok Forda, klientami Kancelarii były takie spółki jak IBM, Philip Morris, Hewlett-Packard i Avon. Jednym z istotnych czynników tego sukcesu był niewątpliwie fakt, że w 1973 roku Garrigues, jako pierwsza hiszpańska kancelaria prawna, otworzyła własne biuro w Nowym Jorku.

W latach osiemdziesiątych rozpoczął działalność oddział firmy w Brukseli, mieście o kluczowym znaczeniu dla europejskich kontaktów. Powstał też Club de Abogados (Klub Adwokacki), który umożliwił rozwój prężnej międzynarodowej sieci, we współpracy z renomowanymi firmami z Ameryki Łacińskiej, Europy i Japonii.

Spotkanie Dwóch Kultur

Liczba zatrudnionych prawników i obroty Kancelarii wzrastają nieustannie do 1997. W roku tym dochodzi do przełomowego wydarzenia w najnowszej historii firmy, które stało się zalążkiem jej aktualnej postaci – jest nim fuzja z „Arthur Andersen Asesores Legales y Tributarios” [Doradztwo Prawne i Podatkowe] (ALT). Fuzja ta była również spotkaniem dwóch odmiennych kultur przedsiębiorczości, doskonale uzupełniających się wzajemnie, co w dużej mierze przyczyniło się do ugruntowania wiodącej pozycji Kancelarii Garrigues wśród hiszpańskich firm prawniczych.

Kluczem do właściwego zrozumienia znaczenia fuzji Garrigues - Andersen ALT jest znajomość sytuacji, w której amerykański koncern pojawił się w Europie. Stało się to w 1960 roku, w kontekście oczekiwanych przemian gospodarczych i społecznych, które wkrótce miały nastąpić w Hiszpanii. W Kancelarii Garrigues panowało przekonanie, że audyty nie powinny ograniczać się do klientów zagranicznych, lecz że mogłyby też posłużyć spółkom hiszpańskim jako skuteczne narzędzie modernizacji.

W 1997 Andersen i J&A Garrigues zdobywają wiodącą pozycję w poszczególnych segmentach rynku: Andersen jako firma wyspecjalizowana w dziedzinie konsultingu, audytu finansowego i doradztwa podatkowego, natomiast Garrigues jako firma doradcza w dziedzinie prawa pracy, prawa spółek i cywilnego. Zauważono wtedy, że firmy uzupełniają się wzajemnie i powstał projekt wykorzystania tej synergii wykraczając poza ramy aliansu strategicznego. W ten sposób, fuzja Garrigues – Andersen ALT (dział prawno-podatkowy Andersena), dała początek firmie Garrigues&Andersen, której przyświecały cztery cele: efekt synergii oferowanych usług, doskonalenie systemu zarządzania, kształcenie prawników oraz ekspansja międzynarodowa.

Powrót Do Niezależności

Na początku XXI wieku wybuchł skandal finansowy wokół koncernu Enron, z którym blisko współpracował Andersen. 2 grudnia 2001 roku gigant energetyczny ogłosił bankructwo, a w marcu 2002 firma Arthur Andersen została oskarżona o utrudnianie śledztwa. Wkrótce potem partnerzy Kancelarii Garrigues postanowili odłączyć się od amerykańskiej firmy i powrócić do dawnej nazwy oraz wizerunku korporacyjnego. Pomimo iż okres ten był dla firmy niezwykle trudny, nikt w Kancelarii nie kwestionuje dzisiaj, że ogólny bilans fuzji z 1997 był pozytywny. Potwierdzają to dane liczbowe: w okresie pięciu lat od przeprowadzenia fuzji obroty Garriguesa wzrosły o 130% i podwoiła się liczba zatrudnionych prawników (z 500 do ponad 1000).
 

Fachada principal del edificio de Garrigues en la calle Hermosilla, 3 de Madrid

Umocnienie wiodącej pozycji

W celu utrzymania wiodącej pozycji Kancelaria nieprzerwanie rozwija własną sieć biur międzynarodowych.

Proces ekspansji dotyczył przede wszystkim szybko rozwijających się gospodarek i doprowadził do powstania biur w Szanghaju, São Paulo, Casablance i Warszawie. Równocześnie firma otworzyła biuro w Londynie. Na uwagę zasługuje także silna pozycja firmy w Portugalii, gdzie posiada ona biura w Lizbonie i Porto.

W 2005 roku powstał Taxand – sieć niezależnych kancelarii podatkowych, skupiająca ponad 2 000 specjalistów na pięciu kontynentach.

Obok rosnącej pozycji na arenie międzynarodowej, Kancelaria rozwija również sieć biur na terenie Hiszpanii, stanowiącą w chwili obecnej 18 biura.

Ameryka Łacińska – Strategiczny Obszar Ekspansji Międzynarodowej

W 2010 roku  Kancelaria Garrigues rozpoczęła ekspansję w Ameryce Łacińskiej, otwierając kolejne oddziały w jej najważniejszych krajach: Brazylii, Kolumbii, Peru i Meksyku, które charakteryzują się stabilnym wzrostem gospodarczym i doskonałymi perspektywami rozwoju. Nowe biura Garrigues oferują klientom kompleksową obsługę, skupiając się przede wszystkim na najbardziej dynamicznych obszarach i branżach gospodarki.

W kolejnej fazie Garrigues planuje otwarcie dalszych biur w regionie umacniając tym samym swoją pozycję oraz poznając dogłębnie specyfikę regionu.
 

Fernando Vives Obejmuje Funkcję Prezesa Zarządu

1 października 2014 roku to istotna data w najnowszej historii Kancelarii Garrigues. Fernando Vives, który od 2010 roku pełnił funkcję Partnera Zarządzającego, został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu. Antonio Garrigues, po ukończeniu 80 lat, wystąpił ze spółki jako partner i został mianowany Prezesem Honorowym, utrzymując również kierownictwo Fundacji Garrigues. Rozpoczął się nowy etap działalności Kancelarii pod kierownictwem Fernanda Vivesa, jednego z najwybitniejszych i najbardziej poważanych specjalistów w zakresie prawa handlowego. Fernando Vives posiada ponad 25-letni staż w firmie, w tym osiem lat na czele Działu Prawa Handlowego i Prawa Spółek Handlowych.