O Firmie

Celem Fundacji Garrigues jest służba na rzecz ogólnie pojętego interesu społeczeństwa obywatelskiego, realizowana na trzech podstawowych poziomach: badania stosowane w dziedzinie prawa, programy stypendiów i nagród dla młodych prawników oraz działania społeczne.

Fundacja poświęca szczególną uwagę badaniu wartości, które winny leżeć u podstaw praktyki prawniczej XXI wieku oraz kształceniu młodych prawników. Jednocześnie współpracuje aktywnie w działaniach mających na celu poprawę poziomu życia najbardziej zagrożonych grup społecznych.

• Badania naukowe: Fundacja prowadzi intensywną działalność badawczą we współpracy z instytucjami i zespołami badawczymi w kraju i za granicą, przede wszystkim w zakresie Prawa Międzynarodowego (Instytut Prawa Międzynarodowego im. Garriguesa na Uniwersytecie Nawarry), nowych dyscyplin prawnych związanym z rozwojem nauk biologicznych oraz wpływu nowych technologii na społeczeństwo.
• Kształcenie: Program nagród i stypendiów ma na celu promowanie wśród młodych prawników dążenia do doskonałości, zarówno w dziedzinie znajomości prawa jak i jego praktycznych zastosowań.
• Działania społeczne: Kancelaria Garrigues prowadzi działania społeczne głównie za pośrednictwem Fundacji Garrigues, która zapewnia ich właściwe ukierunkowanie i skuteczność. W konsekwencji, projekty skupiają się na stosunkowo niewielkich grupach beneficjentów, co ma na celu uniknięcie nadmiernego rozproszenia działań i uzyskanie widocznych rezultatów.