O Firmie

Na wizję Garrigues składają się bliski kontakt z klientem, zrozumienie jego potrzeb i świadczenie najwyższej jakości usług, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad etyki.
Wewnętrzny Kodeks Etyczny Garrigues określa wartości i zasady obowiązujące w Kancelarii Prawnej Garrigues, a także reguluje relacje pracowników z firmą, z pozostałymi pracownikami oraz z osobami trzecimi.

PATRZ: KODEKS ETYCZNY KANCELARII GARRIGUES