O Firmie

Centrum Szkoleniowe Garrigues to instytucja edukacyjna stowarzyszona z naszą firmą, która prowadzi działalność szkoleniowo-badawczą  w dziedzinach prawa i ekonomii związanych z działalnością profesjonalną Kancelarii, czyli doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego oraz w zakresie praw człowieka.

Centrum stanowi miejsce spotkań prawników reprezentujących różne obszary i specjalizacje, a także narzędzie rozwoju kontaktów pomiędzy Kancelarią a społeczeństwem. Z Centrum współpracują najwybitniejsi nauczyciele akademiccy, przedstawiciele sądownictwa, administracji publicznej, wolnych zawodów i biznesu.

Współpraca Centrum z Kancelarią Garrigues oraz fakt, że zajęcia są w nim prowadzone przez osoby stale wykonujące dany zawód, pozwalają na odpowiednie dostosowanie treści i metodologii nauczania do rzeczywistości gospodarczej i nieustannie zmieniających się potrzeb społeczeństwa.

Wśród szkoleń oferowanych przez Centrum Szkoleniowe Garrigues na podkreślenie zasługują kursy Executive, program Master Dostępu do Zawodu Adwokata oraz kursy specjalizacyjne dla prawników posiadających doświadczenie zawodowe.