Oficinas y desks

Garrigues Polska > Witamy 

Mając na celu zapewnienie naszym klientom obsługi w Europie Środkowej i Wschodniej, w styczniu 2007 firma Garrigues otworzyła biuro w Warszawie. Placówka ta, stosując się ściśle do standardów jakościowych, etycznych i profesjonalnych firmy Garrigues, obsługuje przedsięwzięcia realizowane na terenie całej Polski, a także nadzoruje i koordynuje obsługę prawną w pobliskich krajach, takich jak Czechy, Bułgaria, Rumunia, Węgry i Ukraina.

Obsługa prawna oferowana przez warszawskie biuro Garriguesa jest realizowana w oparciu o zespół polskich prawników posiadających rozległe doświadczenie zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej. Dopełnienie tego zespołu stanowi grupa adwokatów hiszpańskich i portugalskich, posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce, która umożliwia bezpośrednią koordynację projektów z przedstawicielami klienta w odnośnych krajach.

Tak więc za pośrednictwem biura w Warszawie Garrigues prowadzi obsługę w zakresie prawa polskiego, udostępnia usługi polskich adwokatów z międzynarodowym doświadczeniem oraz oferuje obsługę merytoryczną i koordynację projektów w języku hiszpańskim i portugalskim, przy jednoczesnym zapewnieniu współpracy i wsparcia ze strony firmy Garrigues i jej ogólnoświatowej sieci w zakresie wszelkich praktyk i specjalności.

Warszawskie biuro świadczy usługi doradztwa prawniczego w następujących dziedzinach prawa polskiego:

  • Prawo handlowe i prawo spółek handlowych (operacje handlowe, M&A)
  • Prawo bankowe i finansowe
  • Energetyka
  • Nieruchomości
  • Prawo podatkowe
  • Rozstrzyganie sporów (w drodze sądowej i arbitrażowej)
  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo pracy

Contacto: Pedro Saavedra

Warsaw Financial Center - Emilii Plater, 53

00-113 Warszawa (Polska)

Tlfno.: +48 22 540 6100

Fax: +48 22 540 6101